Оцінка впливу заміни вікон на енергопотребу та умови комфорту в будівлі на основі динамічного моделювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

енергопотреба, енергозберігаючі вікна, тепловий комфорт, прогнозована середня оцінка тепловідчуттів людини, середня радіаційна температура, операційна температура

Бібліографічний опис

Оцінка впливу заміни вікон на енергопотребу та умови комфорту в будівлі на основі динамічного моделювання / В. І. Дешко, Н. А. Буяк, І. Ю. Білоус, М. В. Гурєєв, О. О. Голубенко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 52–62. – Бібліогр.: 27 назв.