Дослідження характеристик каверноміра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У магістерській дисертації розглянуто огляд існуючої літератури по класифікації методів геофізичних досліджень свердловини, засобам вимірювання діаметру не обсадженої свердловини, розробці конструкції, дослідженню точності каверноміра механічного (КМ), вибору та розрахунку основних вузлів каверноміра механічного. Принцип дії такого приладу побудований на зміні напруги на виході датчика за рахунок переміщення повзунка реохорда, зумовленого рухом важелю, що контактує зі стінкою свердловини. В рамках даного МД підібрані і розраховані основні вузли КМ, розроблено конструкцію приладу та методику випробування готового виробу.

Опис

Ключові слова

геофізичні дослідження, свердловини, каверномір, повзунк реохорда

Бібліографічний опис

Пріщенко, О. І. Дослідження характеристик каверноміра : магістерська дис. : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Пріщенко Олексій Ігорович. - Київ, 2020. - 84 с.

DOI