Візуалізація стану нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою роботи була розробка програмного забезпечення для візуалізації інформації про стан НБК ЧАЕС. Візуалізація допомагає оперативно виявляти та вирішувати будь-які проблеми, зберігаючи безпеку працівників та оточуючого середовища. Крім того, вона служить інструментом для моніторингу рівня радіації, забезпечуючи контроль за безпекою не лише на території об'єкту, а й в його навколишньому середовищі. Загалом, візуалізація є важливим інструментом для забезпечення безпеки, ефективного контролю та сприяння підтримці та розвитку нових заходів для поліпшення безпеки на Чорнобильській АЕС. Робота повністю відповідає виданому завданню та має важливе практичне значення. Дисертація має чітку логічну структуру і включає всі необхідні розділи, від теоретичного обґрунтування до практичної реалізації. В результаті виконання роботи було створено програмний продукт, який включає веб-інтерфейс для введення, завантаження та редагування стану НБК ЧАЕС. Загальний обсяг роботи: кількість сторінок 83, кількість рисунків 25, кількість таблиць 27, кількість джерел 19, кількість додатків 1.

Опис

Було створено програмний продукт, який включає веб-інтерфейс для введення, завантаження та редагування стану НБК ЧАЕС.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Дмитрик, О. В. Візуалізація стану нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Дмитрик Ольга Володимирівна. – Київ, 2024. – 83 с.

DOI