Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається з 7 розділів на 79 стр. (огляд існуючих гідроприводів; розрахунки; підбір обладнання; розробка алгоритму керування; техніка безпеки; стартап-проєкт). Робота містить 8 ілюстрацій, 24 таблиці, 12 джерел за переліком посилань. Магістерська дисертація "Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища" розглядає проблеми ефективного управління сміттєсховищем, зосереджуючись на розробці та імплементації гідравлічної системи керування. Дослідження включає в себе комплексний підхід, який охоплює аспекти гідравлічного приводу, розроблення креслень для елементів системи, та розробку алгоритму керування для ефективної роботи гідроприводу. Відповідно, актуальністю теми «Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища» є покращення роботи гідроприводу та оптимізація взаємодії із відходами, що відповідає сучасним вимогам та тенденціям. Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка системи керування підземним сміттєсховищем придатної для імплементації, в процесі чого виконуватимуться такі задачі як дослідження сучасного гідроприводу у різних галузях промисловості, розрахунок параметрів необхідних для розробки системи, розробка алгоритму керування та стартап проєкту. Об’єктом дослідження є система гідроприводу підземного сміттєсховища, недоліки якої будуть усунені за допомогою модернізації роботи системи та алгоритму керування. Предмет дослідження – розгляд параметрів роботи гідроприводу, на які безпосередньо спрямовано саме дослідження. В роботі методами дослідження є огляд та аналіз гідроприводів, переваг та недоліків, методів боротьби з недоліками, методи модернізації існуючих систем, а також гідравлічні розрахунки та програмування. Загальний підхід дослідження дозволяє автору розглянути гідравлічну систему керування як інтегровану частину комплексу, оптимізуючи її роботу для максимально ефективного використання підземного сміттєсховища.

Опис

Ключові слова

підземне сміттєсховище, гідравлічна система, алгоритм керування, сортування, екологічність, гідроциліндр, underground garbage storage, відходи, hydraulic system, control algorithm, hydraulic cylinder, environmental friendliness, sorting

Бібліографічний опис

Зелений, А. М. Гідравлічна система керування підземного сміттєсховища : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Зелений Андрій Миколайович. – Київ, 2024. – 79 с.

DOI