Автоматизація процесу водопідігрівання в системі теплоелектроцентралі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності роботи системи керування котлоагрегату, що працює в системі ТЕЦ. Створено систему автоматизації котлоагрегату, що передбачає керування тиску пари на виході котла, підтримання ефективного та безпечного спалювання газу, стабільного наповнення живильною водою барабану котла. Виконано ідентифікацію каналу керування шляхом обробки експериментальних даних у математичному процесорі Matlab. Створено систему автоматичного керування каналу «витрата газутиск пари» прямоточного котлоагрегату на основі нечіткого контролера засобами Matlab. Створено та досліджено імітаційну модель нечіткої автоматичної системи керування засобами Simulink. Проведено аналіз аварійних ситуацій в технологічній частині водопідігрівання. Створена база знань та граф аварійних ситуацій. Розроблено стартап  проєкт, пов’язаний з темою дисертації.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Беднарська, Я. С. Автоматизація процесу водопідігрівання в системі теплоелектроцентралі : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Беднарська Яна Станіславівна. - Київ, 2023. - 94 с.

DOI