Розробка технології та оснащення для виготовлення деталі "Втулка"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою роботи є розробити технологію та штампове оснащення для отримання деталі «Втулка». В дисертаційній роботі проведено літературний огляд джерел. Коротко описані основні способи отримання деталей обробкою металів тиском. Проведено огляд сучасного стану теоретичних та експериментальних досліджень по виготовленню порожнистих виробів гарячим та холодним об’ємним штампуванням. Наведені переваги та недоліки процесів ХОШ та ГОШ. Проведений аналіз технологічності виробу «Втулка» із сталі 35 можливості його отримання методами ХОШ та ГОШ. Проведений розрахунковий аналіз за допомогою комп’ютерного моделювання формоутворення виробу «Втулка» із сталі 35 методами холодного об’ємного штампування та гарячого об’ємного штампування. На основі проведеного аналізу технологічності і комп’ютерного моделювання вибрати оптимальну технологію виготовлення деталі «Втулка». Було обрано гаряче зворотне видавлювання. Спроектовано штампове оснащення для реалізації прийнятої в результаті технології виготовлення деталі «Втулка». Ключові слова: технологічний процес, гаряче зворотне видавлювання, холодне зворотне видавлювання, метод скінченних елементів, зусилля видавлювання, напружено-деформований стан, штампове оснащення.

Опис

Ключові слова

технологічний процес, гаряче зворотне видавлювання, холодне зворотне видавлювання, метод скінченних елементів, зусилля видавлювання, напружено-деформований стан, штампове оснащення, technological process, hot reverse extrusion, cold reverse extrusion, finite element method, extrusion force, stress-strain state, stamping equipment

Бібліографічний опис

Іваниця, В. В. Розробка технології та оснащення для виготовлення деталі "Втулка" : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Іваниця Василь Васильович. – Київ, 2024. – 80 с.

DOI