Експериментальний стенд для дослідження енергоефективного героторного насосу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

Магістерська дисертація на тему: «Експериментальний стенд для дослідження енергоефективного героторного насосу», складається з 5 розділів, обсяг пояснювальної записки 143 сторінки основного тексту, включає 81 рисунків і 23 таблиць та 7 плакатів графічного матеріалу. Метою роботи є аналіз енергоефективності героторного насосу за рахунок проектування та розроблення гідравлічного стенду для проведення різних досліджень при різних умовах роботи. Проведення досліджень дозволяють підтвердити, що енергоефективний насос дозволяє підтримувати тиск у системі та регулювати подачу в залежності від робочого стану системи. Також створення гідравлічного стенду для дослідження даного насосу є доцільним та практичним рішенням. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: - запропонувати схемне рішення експериментального стенду для дослідження енергоефективного героторного насосу. - провести розрахунки робочих параметрів запропонованого насосу. - описати робочий процес енергоефективного насосу при різних розроблених режимах роботи та робочий процес гідравлічного стенду. - Провести аналіз можливого використання даного насосу та змоделювати можливі робочі процеси при використанні у складі дослідного стенду. Перший розділ даної роботи присвячено аналізу існуючих гідравлічних стендів об’ємних машин, та різних гідравлічних агрегатів та механізмів, математичних моделей стендів та методик стендових випробувань. Другий розділ даної роботи присвячено математичному опису роботи енергоефективного насосу та гідравлічного стенду, також аналізу можливого використання насосу та графічному моделюванню процесів роботи при використанні даної об’ємної машини. Об’єктом дослідження є процеси які виникають у енергоефективному героторному насосі та у гідравлічному стенді для дослідження цього насосу. Предметом дослідження є взаємозв’язок параметрів та умов експлуатації з функціональними характеристиками, коефіцієнтом корисної дії, енергоефективністю даного героторного насосу. Наукова новизна одержаних результатів: • Запропоновано підвищення енергоефективності героторного насосу за рахунок регульованої зміни подачі, що дозволяє розширити використання даної установки, за рахунок суттєвого збільшення ефективності, при відносно малих затратах та розширення габаритів конструкції. Публікації. За темою магістерської дисертації було опубліковано 1 працю, а саме 1 тезу на тему «ГЕРОТОРНИЙ НАСОС ЗМІННОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ» Олександр Галецький, Олександр Юхимчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Опис

Ключові слова

енергоефективний героторний насос, змінна подача, гідравлічний стенд, підвищення енергоефективності, energy efficiency improvement, variable supply, energy-efficient gerotor pump, hydraulic stand

Бібліографічний опис

Юхимчук, О. І. Експериментальний стенд для дослідження енергоефективного героторного насосу : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Юхимчук Олександр Іванович. - Київ, 2022. - 143 с.

DOI