Модернізація мостового крана для розливання сталі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Пояснювальна записка: 79 стор., 24 рис., 9 табл., 23 джерела, 1 додаток Об’єкт проектування: кран мостовий розливальний вантажопідйо-мністю 100+20 т. Мета проєкту - спроектувати мостовий кран для розливання стали; ви-конати удосконалення гальм механізму пересування візка. У бакалаврському дипломному проєкті виконані розрахунки механізму головного підйому (100 т) та механізму пересування вантажного візка (100 т). Проведено удосконалення гальм механізму пересування вантажного візка шляхом встановлення еластичного елементу між фрикційною накладкою га-льмової колодки і її основою. Розділ з технології обробки деталі присвячений технології виготовлен-ня кришки редуктора механізму пересування крана. Технологічне проекту-вання виробництва деталей включає в себе аналіз та вибір оптимального способу виробництва, визначення послідовності та типу операцій обробки, вибір необхідного інструменту, а також оцінку трудомісткості та вартості обраного технологічного процесу з метою забезпечення економічності. У розділі з охорони праці розглянуті питання про заходи, що забезпе-чують охорону праці на виробництві при застосуванні вантажопідйомного крана.

Опис

Ключові слова

кран мостовий розливальний, візок вантажний, кранові механізми, гальма, розрахунки, креслення, overhead pouring crane, lifting trolley, hoisting mechanisms, brakes, calculations, blueprints

Бібліографічний опис

Коломієць, Б. І. Модернізація мостового крана для розливання сталі : дипломний проєкт ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Коломієць Богдан Ігорович. – Київ, 2023. – 79 с.

DOI