Интенсификация теплообмена в трубах с гофрированными вставками «загромождающего» типа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

вихревая структура течения, интенсификация теплообмена, гидравлическое сопротивление, гофрирование, пережатие сечения, переходные числа Рейнольдса, вихрова структура течії, інтенсифікація теплообміну, гідравлічний опір, гофрування, пережим перетину, перехідні числа Рейнольдса

Бібліографічний опис

Баскова, А. А. Интенсификация теплообмена в трубах с гофрированными вставками «загромождающего» типа / А. А. Баскова // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 70–78. – Бібліогр.: 8 назв.