Термопластавтомат з модернізацією системи охолодження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою магістерської десертації є удосконалення системи охолодження термопластавтомату ДE3330.Ф1. В результаті проведеної модернізації забезпечується підвищена ефективність охолодження та зменшення кількості браку. Об’єкт дослідження термопластавтомат в лінії виробництва деталей для рекламно виставкових стендів. В магістерській дисертації розроблені розділи: автоматична система управління, стартап-проект і оцінка техніко‐економічних показників модернізації, охорона праці та навколишнього середовища, виконано параметричні та теплові розрахунки, розрахунки на міцність, а також розрахунки, що підтверджують працездатність. розрахунки ‐ за допомогою SOLIDWORKS

Опис

Ключові слова

система охолодження, термопластавтомат, полімер, інжекція, cooling system, thermoplastic automatic, polymer, injection

Бібліографічний опис

Нестеренко, М. Г. Термопластавтомат з модернізацією системи охолодження : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Нестеренко Дмитро Олексійович. – Київ, 2024. – 115 с.

DOI