Підіймальна платформа вантажо-пасажирська

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Структура і обсяг роботи Бакалаврського проекту складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Робота містить 66 сторінок, 20 рисунків і 1 таблицю, список літератури 4 джерела. Актуальність теми. 1. Покращення доступності: Підіймальні платформи вантажо-пасажирські є важливим елементом для забезпечення доступності людей з обмеженими можливостями та мобільності. Вони дозволяють підняти вантажі та пасажирів на висоту до 0,9 метра, забезпечуючи зручний доступ до будівель, транспорту, підземних переходів та інших об'єктів. 2. Використання в будівництві: Підіймальні платформи вантажопасажирські широко використовуються в будівництві для переміщення матеріалів, інструментів та робітників на різні рівні будівельного об'єкта. Завдяки їм підвищується ефективність роботи, зменшується фізичне навантаження на робітників та скорочується час виконання завдань. 3. Безпека: Розроблення підіймальних платформ вантажо-пасажирських також відповідає потребам безпеки та захисту працівників та користувачів. Сучасні платформи мають різноманітні системи безпеки, включаючи обмеження швидкості, аварійні зупинки, захисні огорожі та системи керування. 4. Вантажопідйомність: Зазначена підіймальна платформа має вантажопідйомність до 900 кг в активному стані та може утримувати вагу до 2300 кг в верхньому положенні. Це робить її ефективним інструментом для підйому великих вантажів, що є важливим у багатьох галузях, включаючи будівництво, складське господарство та логістику. 5. Технологічний прогрес: Розроблення підіймальних платформ вантажопасажирських також відбувається в контексті швидкого технологічного 6 прогресу. Інженери та дослідники постійно працюють над удосконаленням платформ, використанням новітніх матеріалів, покращенням ефективності, збільшенням безпеки та розширенням функціональності. Загалом, розроблення підіймальних платформ вантажо-пасажирських є актуальною темою, яка сприяє покращенню доступності, ефективності та безпеки у різних сферах, таких як будівництво, транспорт та логістика. Ця технологія продовжує розвиватися, вдосконалюючись і адаптуючись до сучасних потреб і вимог. Мета і задачі бакалаврського проекту Мета проекту полягає у проектуванні підіймальної вантажо-пасажирської платформи. Основним пристроєм для підйому самої платформи це серапіди тому, необхідно розробити алгоритм дії для того, щоб конструкція платформи була нескладною, щоб платформа була легка у ремонтопридатності. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі задачі: 1. Розроблення принципових схем: установки вцілому; приводу; пантографа. 2. Описання принципів взаємодії складових установки – привідного двигуна, механічної системи та системи керування; обгрунтування методика розрахунку. 3. Розрахунки та вибір складових приводу: електродвигуна, редукторів, підіймальних ланцюгових пристроїв (серапідів), гальма. 4. Синтез та аналіз пантографів. 5. Розроблення загального виду установки, 3-D модель. 6. Розроблення складальних креслень установки. 7. Розроблення робочих креслень деталей. 8. Розрахунки і аналіз перехідних періодів руху платформи. 9. Оформлення матеріалів: ПЗ і граф. частина.

Опис

Ключові слова

платформа, серапіди, пантографи, швидкохідна трансмісія, тихохідна трансмісія

Бібліографічний опис

Нагорний, Р. Р. Підіймальна платформа вантажо-пасажирська : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Нагорний Роман Романович. – Київ, 2023. – 80 с.

DOI