Система діагностування обмоток статора асинхронного двигуна

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертація присвячена створенню системи діагностування асинхронного двигуна. Це досягається шляхом розробки системи діагностування, яка ґрунтується на діагностичних показниках, таких як електричні і вібраційні характеристики обмоток. Основна увага була приділена методів контролю та діагностики асинхронних двигунів, що застосовуються в різних сервісних компаніях. Проаналізовані патенти та сучасні рішення в області діагностики для підвищення рівня розуміння системи діагностування. Розглянуто концепцію та результати діагностики асинхронних двигунів; досліджено види та причини дефектів асинхронних двигунів та описати методи їх виявлення; дано характеристику організацій, які здійснюють діагностику асинхронних двигунів та провести аналіз методів контролю та діагностики асинхронних двигунів, що застосовуються цими організаціями; описано характеристики віброаналізатора та оцінити економічний ефект від впровадження приладу. Розроблено ідею стартап-проєкту. Обрана стратегія розвитку та проведений аналіз витрат, спрямований на оцінку фінансової стійкості та рентабельності стартапу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Якимець, Я. Я. Система діагностування обмоток статора асинхронного двигуна : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Якимець Ян Ярославович. – Київ, 2024. – 104 с.

DOI