Побудова воксельних об’єктів для оптимізації та мінімізації полігонів на основі жадібного алгоритму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Мета даної дипломної роботи є провести модифікацію методу вокселізації на основі жадібного алгоритму, який мінімізує кількість полігонів в побудованому об’єкті та забезпечить певний рівень згладженості поверхні, визначити його характеристики та порівняти їх з іншими методами вокселізації. Для досягнення мети було сформовано наступні завдання: 1. дослідити та вивчити існуючі методи побудови воксельних поверхонь та проаналізувати види їх оптимізацій; 2. обрати засоби та інструменти розробки; 3. створити алгоритмічну базу для реалізації існуючих методів вокселізації; 4. створити алгоритмічну базу для реалізації оптимізації методу вокселізації на основі жадібного алгоритму; 5. провести тестування реалізованих методів вокселізації, проаналізувати та порівняти їх характеристики з модифікованим методом. Об’єктом дослідження є комп’ютерні технології графічної візуалізації воксельних поверхонь. Предметом дослідження є оптимізація процесів побудови воксельних поверхонь та мінімізація полігонів на основі допомогою жадібного алгоритму. Наукова новизна одержаних результатів полягає в модифікації методу побудови воксельнії поверхонь на основі жадібного алгоритму, який дозволяє значно економити ресурси комп’ютерних систем та реалізує високий рівень згладженості поверхні і її наближеність до початкової ізоповерхні. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в застосуванні методу побудови воксельних поверхонь в обмежених ресурсами комп’ютерних системах чи при аналізі великих сукупностей даних. Повний обсяг дисертації складає з 101 сторінок, в тому числі 74 сторінки основного тексту, 13 таблиць, 42 рисунки, 2 формули, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 31 найменування.

Опис

Ключові слова

воксель, вокселізація, поверхня, тріангуляція, комп’ютерна графіка, процедурна генерація, воксельна поверхня, маршируючі куби, поверхневі сітки, ізоповерхня, voxel, voxelization, surface, triangulation, computer graphics, procedural generation, voxel surface, marching cubes, surface nets, isosurface

Бібліографічний опис

Чорний, В. О. Побудова воксельних об’єктів для оптимізації та мінімізації полігонів на основі жадібного алгоритму : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Чорний Владислав Олександрович. – Київ, 2023. – 101 с.

DOI