Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет; технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції. Основне призначення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» - надати студентам глибоке та ґрунтовне засвоєння нової філософії маркетингової діяльності на промисловому ринку. На сьогоднішній час спостерігається зміщення акцентів з комунікаційної та інформаційної - пошукової функції Інтернету на реалізацію, з його допомогою, завдань сучасного бізнесу. Це відбувається завдяки здатності мережевих технологій докорінно змінювати спосіб взаємодії між людьми і компаніями, методи дослідницької діяльності, купівлі-продажу тощо.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи, інформаційні технології, маркетинг

Бібліографічний опис

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» [Електронний ресурс] : методичний комплекс навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Лебеденко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с. – Назва з екрана.

DOI