Інтелектуальна система дослідження методів машинного навчання

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

архітектура, методи машінного навчання, нейронна мережа, методи оптімізації, лінійна апроксимація, квадратична апроксимація, матриця Гесса, метод Монте-Карло, architecture, methods of mashing education, neural network, optimization methods, linear aproximation, quadratic aproximation, Hess mattress, Monte Carlo method

Бібліографічний опис

Коваленко, А. О. Інтелектуальна система дослідження методів машинного навчання : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Коваленко Антон Сергійович. – Київ, 2018. – 68 с.

DOI