Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

ELAKPI – інституційний репозитарій, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. За посиланням можна ознайомитися з положенням про ELAKPI.

Доступ до матеріалів ELAKPI

Доступ до повних текстів матеріалів ELAKPI вільний в мережі Інтернет, крім:

  • частини матеріалів з зібрань факультетів/кафедр, завантажених до 2016 року, доступ до яких надається в локальній мережі університету, що вказано в описі матеріалу;
  • звітів про НДР – доступ з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ;
  • дисертацій та авторефератів, завантажених до 2016 року, які доступні тільки для перегляду з комп’ютерів у залі № 6.6 НТБ.

Щоб отримати права на перегляд/скачування повних текстів ресурсів, доступних тільки в локальній мережі університету, зареєстровані користувачі Бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть скористатися послугою Віддалений доступ до "локальних" ресурсів.

Розміщення матеріалів в ELAKPI
Контакти

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, зал № 4.4, тел. +38 (044) 204-96-72, elakpi@library.kpi.ua, elakpi.ntb@gmail.com

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 39 з 39

Нові надходження

ДокументВідкритий доступ
Створення принципово нових "гібридних" каркасних матеріалів для підвищення стійкості електродів та продуктивності технології контактного зварювання
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Солодкий Є. В.; Solodkyi I. V.
Встановлено закономірності формування каркасних матеріалів в системі LaB6- TiB2-Cu. Встановлення впливу технологічних параметрів процесу отримання в умовах іскроплазмового спікання та модифікації поверхні керамічних армованих частинок на структуру, механічні та електричні властивості тугоплавкого каркасу. Методом іскроплазмового спікання при температурах 850 °С-1100 °С було отримано композити (LaB6- TiB2)-Cu, з вмістом тугоплавкої сполуки 2,5-70 об.%. Встановлено, що вміст тугоплавких частинок LaB6-TiB2 сферичної форми у кількості понад 30 об.% забезпечує формування безперервного каркасу в процесі іскроплазмового спікання порошкових сумішей. Показано ефективність зміцнення границь розділу між мідною матрицею та керамічними частинками шляхом армування волокнами ТіВ2. Експериментально показано, що за рахунок армування границі розділу міцність «гібридного» каркасного матеріалу зросла з 255±15 МПа до 496±25 МПа. Зміцнення відбувається за рахунок участі керамічних високоміціних частинок в процесі руйнування. Встановлено, що металокерамічні композити мають електроопір (1,09- 5,76 мкОм·см) на рівні традиційних електродів із міді, легованої цирконієм, нікелем чи хромом при цьому їх твердість та міцність перевищує аналоги на 60 та 70 %, відповідно. Встановлено вплив експлуатаційних умов точкового зварювання на структуру, хімічний та фазовий склад виготовлених електродів було виконано випробування 3-х пар електродів з різною кількістю високоміцної керамічної фази. Випробування проводили на змінного струму. Робоча поверхня електроду становила 4 мм. Контроль структури, хімічного і фазового складу проводили кожні 100 циклів. Виготовлено, що після 500 циклів роботи зміна хімічного складу та структури не відбувається.
ДокументВідкритий доступ
Створення дистанційно керованої платформи мобільного робота розмінування високої прохідності і маневреності
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Збруцький О. В.; Zbrutsky Aleksandr
Розроблена концепція створення малогабаритних універсальних базових шасі робота високої прохідності та маневреності, яка поєднує мінімізацію габаритів і ваги мобільних роботів, здешевлення у виробництві робототехнічного комплексу завдяки зниженню ресурсо- та матеріало- ємності, значне розширення сфери використання мобільних роботів на сфери, де традиційна великогабаритна техніка не може бути застосована, реалізація якої базується на застосуванні кінематичних схем шасі, що забезпечують високу прохідність на пересіченій місцевості та у будинках з можливістю долання типових перешкод (ескарпу, залізничної рейки, сходових маршів, розворот на місці, прохід у дверні перерізи). Показано, що найбільш досконалими та перспективними є дві кінематичні схеми шасі високої прохідності, які здатні здолати усі типові перешкоди практично без зростання власних габаритів - це два типи 8 колісних 4 важільних шасі з важелями що обертаються (перекидаються), в яких відрізняється розташування вісі обертання важелів - посередині, або співвісне з одним із коліс. Вибір колісного рушія шасі перед гусеничним забезпечує максимальний запас ходу шасі. На основі проведених комплексних досліджень вперше запропоновано поєднання наземного дистанційно керованого шасі з безпілотною авіаційною системою на створений аеромобільний роботизований комплекс, який може мати застосування в різних сферах. Ефективність концепції перевірено на створених та випробуваних експериментальних зразках колісних шасі та комплексованого аеромобільного роботизований комплексу. Розроблене універсальне шасі високої прохідності та маневреності являє собою базову платформу для розробки, конструювання і виробництва різноманітних дистанційно керованих робототехнічних комплексів широкого призначення: для роботи при аваріях та надзвичайних ситуаціях, виконувати завдання на пересіченій місцевості, завалах, в будинках, з можливістю пройти в двірні прорізи кімнат і здолати сходові марші поверхів і підвалу.
ДокументВідкритий доступ
Система для ультразвукового кавітаційного очищення води
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Гришко І. А.; Gryshko Igor
Виконано аналіз існуючих кавітаційних технологій та ультразвукового кавітаційного технологічного обладнання та з’ясовані можливі шляхи підвищення ефективності технологічних процесів за рахунок створення кавітаторів з високою інтенсивністю ультразвукових коливань. Виявлені основні типи мікроорганізмів які можуть бути присутні у бактеріально забрудненому середовищі. Проведені попередні мікробіологічні дослідження впливу ультразвукової кавітації на мікроорганізми з отриманням відповідних актів. Розроблені математичні моделі дали можливість провести чисельне моделювання роботи концентраторів акустичних коливань у рідкому середовищі. Розроблена гідравлічна схема дала можливість провести відповідні дослідження для випробування впливу ультразвукової кавітації на мікроорганізми в потоці з можливістю керування основними параметрами цієї системи. На основі проведених експериментальних дослідженнях по визначенню оптимальних параметрів тиску та типів використаних у конструкції кавітаційного обладнання матеріалів, надані рекомендації зі створення проточних кавітаційних камер, в яких за рахунок концентрації ультразвукових коливань забезпечується висока інтенсивність коливань та довговічність випромінюючих поверхонь в умовах кавітуючого середовища. Запропоновано використання ультразвукових кавітаторів для використання на фінальному етапі водопідготовки плавальних басейнів. На прикладі конкретного прикладу проведені відповідні розрахунки з підбором необхідного обладнання. Проведено експериментальне дослідження процесів ультразвукового знезараження та ультразвукового фільтрування на прикладах практичного застосування в спеціалізованих закладах, з отриманням відповідних актів. Розроблена та перевірена на працездатність конструкція проточного кавітатора для знезараження малих об’ємів води.
ДокументВідкритий доступ
Структура капіталу підприємства як фактор ризику банкрутства
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кухарук, А. Д.; Вишневська, А. М.
ДокументВідкритий доступ
Теоретичні аспекти впровадження електронної комерції малими та середніми підприємствами (МСП) в Україні
(КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кубліцька, О. В.; Іванова, Н. В.