Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи (2 ; 2019 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

ISBN 978-966-984-010-3 Збірник містить матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозбереження та промислова безпека: виклики та перспективи», яку провели Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Державна Установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Київський Національний університет технологій та дизайну 4—5 червня 2019 року у м. Києві. Розглянуто актуальні світові проблеми з енергозбереження та безпеки життєдіяльності людини, в тому числі, теоретичні основи та стратегічні напрями реалізації енергозберігаючих технологій, безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, промислова безпека та охорона праці, безпека технологічних процесів, методологічні основи керування безпекою праці на транспорті, будівництві, гірництві та у житлово-комунальному господарстві, новітні енергоефективні та безпечні технології, питання підготовки фахівців з безпеки людини у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, Азербайджану, Канади, Китайської Народної Республіки, Японії, України. Збірник розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами енергозбереження, безпеки життєдіяльності, промислової безпеки та охорони праці.

Переглянути