Сторінки історії: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2411-0647 (Online), ISSN 2307-5244 (Print) Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 1989
Тематика: малодосліджені проблеми громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу.
Офіційний сайт: http://historypages.kpi.ua/,
http://history-pages.kpi.ua/

Переглянути