Магістерські роботи (МТО)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізико-хімічні умови дифузійного насичення хромом та алюмінієм в сплаві на основі заліза в середовищі хлору
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Гаврлін, Антон Вікторович; Лоскутова, Тетяна Володимирівна
  Об’єкт дослідження: зразки з сталі У8А, які піддавали хромуванню та наступному комплексному хромоалітуванню. Метою роботи є розробка нових, екологічно чистих, високоефективних і технологічно простих способів насичення сталей алюмінієм і хромом на основі визначення фізіко-хімічних умов насичення сплавів на основі заліза хромом та алюмінієм в середовищі хлору, а також вивчення фазових, хімічних складів, структури і властивостей одержуваних покриттів, встановлення раціональних режимів ведення процесів і галузей їхнього застосування. Методи дослідження – термодинамічний аналіз, мікроструктурний, рентгеноструктурний, рентгеноспектральний аналізи, корозійне випробування. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені такі задачі: 1. Визначено рівноважний склад активної газової фази в реакційному просторі і найбільш термодинамічно ймовірні реакції що протікають при хромуванні та алітуванні. На основі отриманих даних наведені рекомендації, що до раціональних складів вихідних реагентів для нанесення дифузійних покриттів. 2. Встановлено взаємозв'язок між складом, структурою і властивостями покриттів, одержуваних при хромуванні з наступним комплексним хромоалітувнням при насиченні вуглецевої сталі У8А. Показана перспективність використання покриттів даного типу для підвищення працездатності сталевих виробів в умовах одночасної дії навантажень та дії агресивних середовищ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Властивості алюмосиліцидних покриттів на титанових сплавах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Гончар, Кирило Романович; Бобіна, Марина Миколаївна
  Об’єкт дослідження – титановий сплав ОТ4-1 . Мета роботи – підвищення тріботехнічних характеристик та жаростійкості титанового сплаву ОТ4-1 за рахунок нанесення на його поверхню покриттів на основі алюмінію та кремнію. Методи дослідження – мікроструктурний, дюраметрнчний, рентгеноструктурний, мікрорентгеноспектральний аналіз . Результати досліджень – показана можливість алюмосиліциювання титанового сплаву ОТ4-1. Покриття мають багатошарову будову змінного хімічного складу та підвищеної мікротвердості. В результаті алюмосиліциювання підвищується зносостійкість в умовах тертя ковзання на 20-40 %, в умовах абразивного зношування – не більще ніж на 20 %, робочі температури – майже до 9000С. Це дозволяє рекомендувати розроблені покриття, отримані при алюмосиліціювані титанового сплаву ОТ4-1 для роботи в умовах різних видів зношування та при підвищених температурах в авіаційній, суднобудівній, хімічній, фармацевтичній та інших галузях виробництва.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хромисті чавуни з поліпшеними спеціальними властивостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Овчаров, Антон Андрійович; Христенко, Вадим Володимирович
  Об’єкт дослідження – утворення мікроструктури зносостійких хромистих чавунів. Мета роботи – дослідження впливу легуючих елементів та термічної обробки на структуру та властивості хромистих чавунів. Методи дослідження – мікроструктурний, металографічний, електроноскопічний аналізи. Результати досліджень – введення легуючих елементів таких як: манган, алюміній, хром, ванадій, цирконій та нормалізація за температури 1050 ºС, загартування з від-пуском в маслі з 1050 ºС та відпуск при 250 ºС дозволяють підвищити зносостійкі влас-тивості хромистих чавунів майже в 1,5 рази.
 • ДокументВідкритий доступ
  Взаємозв’язок між зарядовою ємністю літієвих джерел струму та структурно-морфологічними особливосятми суміші 80% a-Fe2O3 та 20% SiO2
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Науменко, Максим Павлович; Яворський, Юрій Васильович
  Об’єкт дослідження – структурний стан, зміна структури суміші 0,8 a-Fe2O3+20 SiO2 під впливвом механоактивацій. Мета роботи – дослідити вплив механоактивацій на морфологію, електро-хімічні властивості суміші нанокомпозиту 80% a -Fe2O3 та 20% SiO2. Методи дослідження – ультрам’яка рентгенівська емісійна спектроскопія (УМРЕС), рентгенофазовий аналіз (РФА), растрова електронна мікроскопія (СЕМ). Сучасна техніка потребує створення нових матеріалів із кращими електро-хімічними та експлуатаційними властивостями, які відповідають критеріям технологічності, екологічності, низької собівартості. Тому дослідження властивостей матеріалів з унікальним особливосятми є безперечно актуальним. В даній роботі представлене дослідження SiO2 та a-Fe2O3 із співвідношенням компонент 20/80% до і після механоактивації. Винайдення нових матеріалів із досконалими електро-хімічними, експлутаційними характеристиками, ціна, технологія винайдення та технологічні параметри яких задовольнять сучасні критерії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Жаростійкість титаноалітованого покриття з бар’єрним шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Рищук, Антон Анатолійович; Аршук, Марина Віталіївна
  Об’єкт роботи: є процес формування складу, структури, властивостей багатошарових дифузійних титаноалітованих та титаноалітованих покриттів з бар’єрним шаром нітриду титану ТiN на сталі 12Х18Н10Т в умовах жаростійкості. Мета роботи: підвищення жаростійкості сталі 12Х18Н10Т шляхом нанесення багатошарових дифузійних титаноалітованих та титаноалітованих покриттів з бар’єрним шаром нітриду титану ТiN. Методи дослідження: рентгеноструктурний, мікрорентгеноспектральний, мікроструктурний та дюрометричний аналізи. Експериментально показано, що при 1050 ºC впродовж 2 годин на сталі 12Х18Н10Т формуються багатошарові дифузійні титаноалітоване покриття з бар’єрним шаром нітриду титану TiN. Встановлені бар’єрні властивості шару нітриду титану TiN, який при титаноалітоване сталі 12Х18Н10Т гальмує процес взаємного дифузійного перерозподілу елементів покриття і основи. Показано, що титаноалітоване сталі з шаром нітриду титану TiN, сприяє підвищенню жаростійкості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дифузійна металізація сплавів на основі титану
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Лемеха, Назарій Ярославович; Лоскутова, Тетяна Володимирівна
  Обєкт дослідження – процес підвищення експлуатаційних характеристик титанового сплаву ВТ6 шляхом формування покриттів на основі Cr, Al. Метою роботи є підвищення жаростійкості, корозійної стійкості титанового сплаву ВТ6 шляхом нанесення дифузійних покриттів на основі хрому, хрому та алюмінію. Методи дослідження – рентгеноструктурний, мікроренгеноспектральний, металографічний, жаростійкі та корозійні випробування. Використання титану та титанових сплавів в багатьох галузях сучасноїпромисловості постійно зростає. Для виготовлення реакторів хімічної промисловості, теплообмінної апаратури, клапанів трубопроводів, деталей насосів широке застосування знайшов сплав ВТ6. Вінпоєднує високі показники питомої міцності та корозійної стійкості зберігаючи їх в інтервалітемператур –60 до 300 о С. Останнім часом, з розвитком промисловості, робочі температурититанових сплавів зросли і перевищують 400-500 о С. Сплав ВТ6 швидко окислюється на повітрі,втрачаючи свої властивості. Крім цього, вироби на основі сплаву ВТ6 працюють в умовахабразивного зносу. Тому виникає необхідність підвищення жаро-, корозійної стійкості та зносостійкості титанового сплаву ВТ6. Одним з перспективних шляхів вирішення даної проблеми є формування на його поверхні дифузійних покриттів на основі елементів, які мають високу хімічну активність, (алюмінієм, хромом), і утворюють на поверхневі захисні плівки окислів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Жаростійкість хромоалітованого покриття з бар’єрним шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Левчук, Андрій Олександрович; Аршук, Марина Віталіївна
  Об'єкт дослідження: комплексні багатошарові дифузійні хромоалітовані та хромоалітовані покриття з бар’єрним шаром нітриду титану ТiN на сталі 12Х18Н10Т в умовах жаростійкості. Мета роботи: Підвищення жаростійкості сталі 12Х18Н10Т шляхом нанесення багатошарових дифузійних хромоалітованих та хромоалітованих покриттів з бар’єрним шаром нітриду титану ТiN. Методи дослідження: рентгеноструктурний, мікрорентгеноспектральний, мікроструктурний, дюрометричний аналізи, визначення жаростійкості. Експериментально показано, що при 1050 ºC впродовж 2 годин на сталі 12Х18Н10Т формуються багатошарові дифузійні хромоалітовані покриття з бар’єрним шаром нітриду титану TiN. Встановлені бар’єрні властивості шару нітриду титану TiN, який при хромоалітуванні сталі 12Х18Н10Т гальмує процес взаємного дифузійного перерозподілу елементів покриття і основи. Показано, що хромоалітування сталі з шаром нітриду титану TiN, сприяє підвищенню жаростійкості.
 • ДокументВідкритий доступ
  Температурноспричинені перетворення будови розплавів системи Al-Si
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Лазарчук, Наталія Володимирівна; Христенко, Вадим Володимирович
  Об'єкт дослідження – розплави металічних систем евтектичного типу. Мета роботи – дослідження впливу зміни будови Al – Si розплавів на структуру і властивості сплавів в твердому стані. Методи дослідження: метод резистометрії – для ідентифікації змін будови розплаву і дослідження їхнього впливу на властивості в твердому стані; структурно-гартівний метод – для фіксації будови розплаву в твердому стані; метод металографії – для дослідження структури сплаву; метод термодинамічного аналізу – для оцінки можливості зміни будови розплаву при зміні температури. Встановлена можливість існування розплавів системи Al – Si в мікронеоднорідному стані. Результати резистометричних досліджень свідчать, що при температурах 7200С, 8800С, 9600С, 10500С відбуваються зміни будови розплаву Al + 16% Si. Ці зміни позначаються і на властивостях сплаву і в твердому стані.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дифузійні покриття на нікелі отримані з порошкових сумішей нітрида кремнія та титана
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Кравчук, Володимир Федорович; Карпець, Мирослав Васильович
  Обєкт дослідження - досліджень були використані зразки карбонільного нікелю, які містять 95,5% нікелю 0,3% заліза, 0,2% мас.кобальта. Мета роботи – Показати можливість нанесення на нікель дисперсних покриттів, які складаються з окремих включень нітриду титану, та нікелю легованого залізом, алюмінієм,хромом. Методи досліджень: мікроструктурний, дюраметричний, ренгеноструктурний аналізи, мікроренгеномпектральний, випробування на зносостійкість. В роботі досліджена структкура, фазовий хім склад та деякі властивості отриманих покриттів. Показана можливість створення дифузійних покриттів на нікелі з порошкових сумішей нітрида кремнія та титана.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структурний стан та властивості вакуумно-дугових покриттів нітриду молібдену
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Білик, Анастасія Вікторівна; Карпець, Мирослав Васильович
  Об’єкт досліджень: вакуумно-дугові покриття нітриду молібдену. Мета роботи: дослідження впливу параметрів осадження на структурний стан та властивості покриттів нітриду молібдену. Методи дослідження: металографічний аналіз, вакуумно-дугове напилення, покриття в плазмі стисненого вакуумно-дугового розряду, рентгеноструктурний аналіз, визначення твердості та коефіцієнту тертя. Результати дослідження: отримані вакуумно-дугові Mo-N покриття вакуумно-дуговим напиленням та в плазмі стисненого вакуумно-дугового розряду, та вперше досліджено властивості нітриду молібдену, який отриманий останнім методом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Властивості титанових сплавів після хромосиліціювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Вебер, Ерік Ігорович; Бобіна, Марина Миколаївна
  Об’єкт дослідження – процес формування покриттів на титановому сплаві ОТ4-1 при хіміко-термічній обробці. Мета роботи – показати можливість хромосиліціювання титанового сплаву в атмосфері хлору з метою підвищення експлуатаційних властивостей. Методи дослідження – дюрометричний, мікрорентгеноспектральний, мікроструктурний аналізи. Дослідження особливостей азотосиліціювання титанових сплавів є актуальною проблемою для вирішення поставлених задач режимів хіміко-термічної обробки титанових сплавів, а саме – покращення характеристик зносостійкості титанових сплавів в умовах сухого тертя ковзання та абразивного зношування. Насичення хромом та кремнієм титанового сплаву ОТ4-1 дозволило отримати на поверхні покриття товщиною до 27 мкм з підвищеним вмістом кремнію, мікротвердістю до 15 ГПа. Показано, що коефіцієнту тертя зменшується на 40-50% при Р = 2 кг, τ = 3хв, V = 7,5 м/с в порівнянні при випробуваннях із Р=1кг, τ = 1хв. При менших швидкостях тертя (Р = 2 кг, τ = 3хв) зменшення коефіцієнтів відбувається на 20-25%.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання кристалізації сплавів системи Al-Mg
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Бартусяк, Юрій Олександрович; Доній, Олександр Миколайович
  Об’єкт дослідження – кристалізація сплавів системи Al-Mg. Мета роботи – дослідити процес кристалізації сплавів Al-3%Mg та Al-7%Mg з використанням імітаційної моделі кристалізації. Методи дослідження – дюрометричний, мікрорентгеноспектральний, мікроструктурний аналізи. Застосування методів імітаційного моделювання та комп'ютерних моделей є важливим, адже дозволить досліджувати особливості процесів структуроутворення у виливках при кристалізації та свідомо підійти до удосконалення існуючих технологій. Встановлено, що залежність кількості утворених центрів кристалізації від швидкості охолодження є лінійною зростаючою, тобто маємо прямо пропорційний зв'язок. При дослідженні динаміки утворення центрів кристалізації сплавів системи Al-Mg встановлено, шо вони з’яляються на початку кристалізації за невеликий проміжок часу: 10-12 секунд.