Навчально-методичні матеріали (ФМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
  (Центр учбової літератури, 2016) Холявко, Валерія Вікторівна; Владимирський, Ігор Анатолійович; Жабинська, Олена Олексіївна
  Методичні вказівки містять шаблони протоколів та покрокові інструкції до виконання лабораторних робіт. Наведені запитання для формулювання висновків та схема їх написання, представлена у вступній частині, дозволять студентам повноцінно опанувати компетентність з аналізу та узагальнення експериментальних даних. Дисципліна «Фізичні методи дослідження матеріалів» була модернізована в рамках TEMPUS проекту «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу («MMATENG»)». Видання може бути корисним при вивченні будь-яких матеріалознавчих спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів. Навчальний посібник
  (Центр учбової літератури, 2016) Холявко, Валерія Вікторівна; Владимирський, Ігор Анатолійович; Жабинська, Олена Олексіївна
  Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів за напрямом «Матеріалознавство». Основна ідея посібника полягає у наданні теоретичного підґрунтя для повноцінного опанування стандартних експериментальних методик дослідження фізичних властивостей металевих матеріалів та алгоритму кваліфікованої обробки отриманих експериментальних даних. Представлена інформація дозволить студентам заповнити прогалини в базових знаннях з фізики та краще підготуватися до виконання лабораторних робіт та контрольних заходів. Навчальна програма дисципліни «Фізичні методи досліджень матеріалів» була оновлена в рамках TEMPUS проекту «MMATENG». Видання може бути корисним для студентів, аспірантів та пошукачів будь-яких матеріалознавчих спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Холявко, Валерія Вікторівна; Владимирський, Ігор Анатолійович
  Лабораторний практикум призначено для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Він допоможе набути компетентностей щодо практичного виконання основних стандартизованих механічних випробувань та визначення рівня відповідних властивостей матеріалів та їх експлуатаційних характеристик. У практикумі наведено необхідні теоретичні відомості для підготовки до кожної лабораторної роботи та покрокова інструкція до їх виконання. Перелік запитань до самопідготовки після кожної роботи допоможе підготуватися до її здачі. Представлені шаблони протоколів лабораторних робіт дозволять студентам швидко та якісно оформити роботи. У вступі наведені загальні правила написання висновків. Видання може використовуватися студентами будь-яких матеріалознавчих спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структура і властивості металів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ларіков, Леонід Нікандрович; Сидоренко, Сергій Іванович; Волошко, Світлана Михайлівна