Бакалаврські роботи (РЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 61
 • ДокументВідкритий доступ
  Бездротова акустична система
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Титов, Михайло Германович; Зінгер, Яна Леонідівна
  Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 57 сторінок, що містить 45 ілюстрацій, 3 креслень, 3 додатків та 39 посилань. Метою даного дипломного проєкту є створення бездротової акустичної системи, з можливістю одночасного підключення декілька бездротових колонок до керуючого пристрою (хаб). Хаб має екран для виводу інформації про стан підключення кожної з колонок та Wi-Fi модуль для зв’язку з ними. Забезпечено можливість підключення до хабу смартфону або комп’ютеру. Колонки мають модулі Wi-Fi, для зв’язку з хабом та динаміки для відтворення звуку. В дипломному проєкті проведено аналіз та порівняння аналогічних рішень, які вже представлені на ринку, визначено вдалі і невдалі конструкторські рішення. На основі цього запропоновано оригінальний дизайн, у вигляді цеглинок «Тетрісу» для цільової аудиторії - гравців в компʼютерні ігри. Розроблено необхідну конструкторську документацію.
 • ДокументВідкритий доступ
  Портативна охолоджувальна система з візуалізацією даних
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Татарин, Ростислав Вікторович; Сушко, Ірина Олександрівна
  На основі описаних існуючих аналогів розроблено систему охолодження з функціями візуалізації даних. Також розглянуто та підібрано компоненти для даного проєкту. Підбір компонентів, які потрібні для керування пристрою і підтримання внутрішньої температури всередині корпусу, підібрано та описано згідно відповідних вимог. Також було розроблено концепт корпусу пристрою і побудовано складальне креслення макету, структурну та електричну принципову схеми, а також написано код для коректної роботи пристрою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифровий частотомір конвеєрного типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Соломко, Віктор Олександрович; Перегудов, Сергій Миколайович
  Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 63 сторінки, включає 46 рисунків, 5 таблиць, 27 посилань, 5 додатків. В дипломному проєкті розглянуто методи та засоби вимірювання частоти сигналів, розроблено схему принципову, електронний модуль, корпус пристрою. Розглянуто засоби програмної реалізації конвеєрного вимірювання частоти на базі мікроконтролера. Виконано вибір сучасної необхідної елементної бази, на основі якої розроблено та спроектовано електронний модуль. Проведено розрахунки працездатності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи і алгоритми захисту WI-FI мереж від зовнішніх загроз
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Собко, Олександр Вадимович; Дружинін, Володимир Анатолійович
  Текстова частина бакалаврської роботи: 91 сторінок, 32 рисунка, 12 таблиць, 15 джерела. Об'єктом дослідження - процес виявлення атак в безпроводовій локальній мережі. Предметом дослідження - методи і алгоритми виявлення атак в безпроводовій локальній мережі. Мета роботи – аналіз можливих рішень підвищення ефективності виявлення атак в локальних бездротових мережах Wi-Fi. Методи дослідження. У даній роботі дослідження використовую методи теорії графів, нейронних мереж, метод опорних векторів. Для оцінки ефективності розглянутих рішень застосовувалися методи функціонального, інформаційного та імітаційного моделювання. В роботі приведено основні відомості про системи та мережі безпроводового зв`язку на базі технології Wi-Fi, проаналізовано тенденції розвитку, переваги і їх особливості застосування. Проведено аналіз існуючих методів і засобів захисту локальних бездротових мереж Wi-Fi. Проаналізовано алгоритми виявлення атак. Представлено архітектуру інтелектуальної системи виявлення бездротових атак, що функціонує на основі розглянутих алгоритмів виявлення атак. У практичній частині дипломної роботи на базі програмного забезпечення виконано дослідження ефективність досліджуваної системи виявлення атак підтверджена методом імітаційного моделювання. Галузь використання – безпровідна мережа зв’язку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розумна зарядна станція
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Рибас, Олександр Олександрович; Шульга, Аліна Вікторівна
  Результатом виконання даної роботи є розроблений концепт та конструкція смарт зарядної станції для побутового використання. Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 42 стрінки, включає 31 рисункок, 5 таблиць, 1 креслення, 22 посилання, 1 додатків. Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок зарядних станцій. Представлено концепт смарт станції, яка має кілька портів для зарядки, магнітну бездротову зарядку, автономний акумулятор (на випадок відключення електропостачання), а також світловий сигнал сповіщення про закінчення заряджання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматична система для вирощування рослин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Редько, Андрій Олегович; Адаменко, Володимир Олексійович
  Дипломний проєкт на тему «Автоматична система для вирощування рослин» складається з пояснювальної записки обсягом 48 сторінок, що включають 35 ілюстрацій, 1 таблицю, 4 додатки, 4 креслення та 15 посилань. Метою даного дипломного проєкту є створення універсальної, модульної та автоматичної системи для вирощування рослин з можливістю віддаленого моніторингу та керування. В дипломному проєкті проведено огляд та порівняння аналогічних рішень на ринку, визначено їх основні переваги та недоліки. Розроблено конструкцію пристрою, його структурну схему, а також схему електричну принципову головного електронного модуля і виконано проектування його друкованої плати, обрано сторонні електронні модулі для забезпечення необхідних функціональних особливостей та характеристик пристрою. Розроблено комплект конструкторської документації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комутатор НВЧ сигналів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Попов, Нікіта Володимирович; Непочатих, Юрій Васильович
  Дипломний проєкт присвячений розробці НВЧ комутатора. Диплом включає в себе пояснювальну записку обсягом 49 сторінок, які включають: 44 рисунка, 5 таблиць, 3 додатки та 33 джерела посилання. Мета дипломного проєкту — створення комутатора з необхідними параметрами функціонування, використанням нових але доступних компонентів і прийнятними економічними показниками. Комутатор повинен працювати у діапазоні робочих частот (2,7 – 3,1) ГГц і мати число вхідних каналів — 17. Для досягнення цілей проектування були проаналізовані аналоги, їх переваги і недоліки, зроблено аналіз технічного завдання, розроблено структурну схему і схему електричну принципову, проведено конструкторські розрахунки і розрахунки, що підтверджують працездатність приладу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Маніпулятор керований м’язами (прототип протезу)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пархоменко, Богдан Олександрович; Адаменко, Юлія Федорівна
  У даній дипломній роботі розглядається розробка маніпулятора-протезу з використанням електроміографічних датчиків для керування. Обсяг пояснювальної записки складає 51 сторінок, включає 32 ілюстрацій, 6 креслень та 1 додаток. У роботі були визначені мета проекту, використані методи дослідження та отримані результати. Метою проекту було створення функціонального та зручного маніпулятора-протезу, здатного піднімати та переміщувати предмети вагою до 5 кг на відстань приблизно 50 см. Для керування маніпулятором використовувалися електроміографічні датчики компанії MyoWare v2, що реагують на електричні сигнали, що виникають під час м'язової активності. У результаті розробки було отримано маніпулятор протезу з легкою та компактною конструкцією. Впровадження розробленого протезного пристрою може сприяти поліпшенню якості життя людей з ампутаціями кінцівок. Рекомендації щодо використання роботи полягають у можливості впровадження розробок у медичну практику для покращення фізичної реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками. Результати досліджень та отримані патенти можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях з даної тематики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електронна флейта
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мельниченко, Анастасія Андріївна; Адаменко, Юлія Федорівна
  Метою дипломного проєкту є розробка музичного інструменту у вигляді флейти, що здатна функціонувати як міді-інструмент, який не тільки матиме функціонал, доступний цьому формату інструментів, а також матиме бездротове підключення. Окрім цього було прийнято рішення реалізувати переключення октав диханням, як це є у звичайній флейті. В пояснювальній записці наведено принципову схему пристрою, принцип роботи, друковану плату тощо. Пристрій носимий. Оснащений індикацією вмикання-вимикання та заряду. Має 13 функціональних кнопок, тумблер включення-виключення. Пояснювальна записка до дипломного проєкту має обсяг 55 сторінок, містить 23 рисунки, 4 таблиці, 6 додатків, 17 використаних джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розгортання та обслуговування локальної мережі на основі архітектури програмно-орієнтованої мережі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ляуданський, Данило Дмитрович; Адаменко, Володимир Олексійович
  Дипломний проект включає в себе: пояснювальну записку обсягом в 68 сторінок, 36 ілюстрацій, 1 таблиці, 1 креслення, 2 додатки, а також 25 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Мету даного дипломного проекту спрямовано на розробку концепції планування та порядок розгортання локальної мережі за програмно-орієнтованим підходом на прикладі демонстраційної мережі компанії «Huawei Technologies». Завдяки отриманим результатам спрощується планування, розгортання та обслуговування локальних та кампусних мереж з використанням програмноорієнтованої підходу, розробленою компнією «Huawei Technologies», що в свою чергу пришвидшує впровадження даної технології серед потенційних замовників компанії (підприємства, державні установи, навчальні заклади тощо).
 • ДокументВідкритий доступ
  Система контролю та регулювання якості повітря
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лещенко, Сергій Сергійович; Адаменко, Юлія Федорівна
  Дипломний проєкт включає в себе пояснювальну записку, що включає 37 сторінок, 29 рисунків, 4 таблиці, 1 додаток та комплект конструкторської докумнтації. В даній дипломній праці за мету взято розробку доступного та функціонального контролера системи контролю та регулювання якості повітря. В процесі роботи проаналізовано існуючі пристрої та системи, описані їх переваги та недоліки, а також порівняно доступність. Розроблено схему електричну принципову, спроєктовано електронний модуль та корпус. Елементна база обрана згідно обмежень технічного завдання. Розраховано надійність та радіатор, який можна використати при підвищенні температури в місці встановлення. Запропоновані різні варіанти виконання системи та способи їх встановлення, а саме в приміщення, в транспорті та переносний варіант. В кожному випадку переглянуто та обрано потрібні комплектуючі до системи серед доступних на ринку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Блок контролю та управління пристрою безперебійного живлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лемешко, Ольга В’ячеславівна; Антипенко, Руслан Володимирович
  У даному дипломному проєкті пропонується вдосконалити джерело безперебійного живлення, що використовується в пробуті та промисловості. Головна мета проекту –покращити використання пристрою та виправити недоліки з якими стикаються люди. Проект передбачає дослідження проблем, пов'язаних із недостатньою надійністю джерела безперебійного живлення, а також розробку нових технічних рішень для вирішення цих проблем. Особлива увага зосереджена на підвищенні ефективності джерела живлення. В рамках дипломного проекту будуть проведені наступні дослідження: - аналіз принципів роботи традиційних джерел безперебійного живлення та визначення недоліків, які призводять до недостатньої надійності цих пристроїв; - дослідження можливостей використання альтернативних джерел енергії для підвищення ефективності джерел безперебійного живлення; - впровадження модифікацій в пристрій джерела безперебійного живлення - розробка плати з врахуванням вдосконалених елементів ДБЖ В результаті виконання дипломного проекту очікується розробка джерела безперебійного живлення, яке наддасть змогу власникам не перейматися за вимкнення електропостачання і бути задоволеним при використанні ДБЖ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Джерело живлення мікрофону з наднизьким рівнем шуму
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кузіков, Данило Сергійович; Шульга, Аліна Вікторівна
  Дипломний проєкт на тему «Джерело живлення мікрофону з наднизьким рівнем шуму» складається з пояснювальної записки обсягом 31 сторінки, що включають 31 ілюстрацію, 1 таблицю, 6 додатків, 4 креслення та 5 посилань. Метою даного дипломного проєкту було створення економічно вигідного, ефективного та компактного джерела фантомного живлення мікрофону з напругою живлення 48 В. В даному дипломному проєкті виконано огляд існуючих рішень на ринку та визначено їх переваги і недоліки. Розроблено схему електричну принципову пристрою, обрано компоненти та покупні електронні модулі, виконано проектування друкованої плати. Створено комплект конструкторської документації на даний пристрій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модуль керування для некерованих боєприпасів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Красовський, Борис Володимирович; Шульга, Аліна Вікторівна
  Дипломний проєкт присвячено розробці конструкції модулю керування для некерованих боєприпасів. В процесі роботи проаналізовано існуючі пристрої та рішення, виділено переваги та недоліки уже існуючих. Вироблено концепцію модулю керування для некерованих боєприпасів. Розроблено електричну принципову схему та спроектовано друкований вузол. Обрано елементну базу яка відповідає технічному завданню. Результатом виконаної роботи є конструкторська документація, необхідна для виготовлення модулю керування для некерованих боєприпасів. Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 62 сторінки, включає: 47 рисунків, 8 таблиць, 3 креслення, 5 3D моделей для друку на 3D принтері, 31 посилань на джерела, 3 додатки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Портативний зарядний пристрій із сонячною панеллю
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Комлик, Оксана Валеріївна; Головня, Вікторія Мілентіївна
  Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 52 сторінок, що містить 26 ілюстрацій, 8 таблиць, 3 креслень, 3 додатків та 20 посилань. Метою даного дипломного проекту є розробка портативного зарядного пристрою із сонячною панеллю. Основним призначенням даного приладу є зарядка пубутових гаджетів, будь де, віддалено від електричної мережі. У проекті був проведений огляд аналогів, враховуючі їх переваги та недоліки було обрано тип конструкції та всі елементи. Було синтезовано схеми: структурну, електричну принципову, розроблено друковану плату та корпус.
 • ДокументВідкритий доступ
  Скалярний аналізатор кіл
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Іванченко, Андрій Олександрович; Антипенко, Руслан Володимирович
  Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 65 сторінки, включає: 69 рисунків, 9 таблиць, 4 креслень, 24 посилання, 8 додатків. Дипломний проєкт присвячений розробці скалярного аналізатора для вимірювання характеристик частото-залежних кіл. У роботі проведено аналіз технічного завдання та наявних аналогів, що дозволило визначити основні вимоги до проєкту. На основі цього була розроблена структурна та електрична принципова схеми, вибрані необхідні компоненти та розроблено схемотехнічне рішення. Подальші етапи розробки включали проектування друкованої плати, розробку програмного забезпечення для мікроконтролера та ПК, а також розробку корпусу пристрою. За результатами було розроблено діючий дослідний зразок та проведено експериментальні дослідження частото-залежних кіл.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення кіберзахищеності портативного Wi-Fi роутера
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Фоменчук, Богдан Андрійович; Новосад, Андрій Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Портативний пристрій для дистанційного контролю температури радіокомпонентів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Добротворський, Андрій Олександрович; Перегудов, Сергій Миколайович
  В дипломному проекті розглянуто портативний пристрій для дистанційного вимірювання температури радіокомпонентів. Основне призначення пристрою – контроль температурного режиму радіокомпонентів. У рамках проекту було проведено аналіз техніко-економічних характеристик відомих аналогів на ринку, результати якого представлені у вигляді таблиці, визначені основні переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу обрано структурну схему та тип конструкції запропонованого пристрою, розроблено схему електричну принципову, друковану плату та конструкцію корпусу. Результатом виконаної роботи є конструкторська документація, необхідна для виготовлення пристрою для дистанційного контролю температури радіокомпонентів. Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 77 сторінки, включає 44 рисунка, 5 таблиці, 6 креслень, 43 посилань, 4 додатків.
 • ДокументВідкритий доступ
  Високоякісний підсилювач для головних телефонів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чагаров, Костянтин Сергійович; Мовчанюк, Андрій Валерійович
  Магістерська дисертація на тему: «Високоякісний підсилювач для головних телефонів» містить 73 сторінки, 41 рисунок, 21 таблицю та додатки. Метою магістерської дисертації є розробка високоякісного підсилювача для головних телефонів. Актуальність теми: розробка даного проєкту є актуальною, оскільки підсилювачі для головних телефонів часто мають звук незадовільний для людей з високими вимогами до якості звуку. Розроблено схемотехнічне рішення, що задовольняє вимоги людей з музикальним слухом. Наукова новизна: науковою новизною є розроблене схемотехнічне рішення засноване на дослідженні психофізичних властивостей людського слуху.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фонетичний аналіз відмінностей української та російської мови
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Борова, Юлія Олександрівна; Сушко, Ірина Олександрівна
  Магістерська дисертація складається зі вступу, 3 розділів, списку використаних джерел. Загальний обсяг становить 56 сторінки. Робота містить таблиці 2, рисунків 22, кількість додатків 1. Метою магістерської дисертації є реалізація нейронної мережі для розпізнавання мовних сигналів. Програма має визначати українську та російську мови. З щоденним розвитком інформаційних технологій голосове управління починає переважати над ручним, так як усне спілкування є найбільш зручним способом обміну інформацією між людьми. У зв'язку з цим обробка мовних сигналів у сфері розвитку штучного інтелекту є однією з найбільш важливих та актуальних задач. Найбільш поширені існуючі системи розпізнавання слів, звуків та мови найчастіше налаштовані на англійську або російську мови. На даний час є актуальним розробка алгоритмів і систем, які будуть налаштовані саме на українську.