Skip navigation

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць : [1147] Community home page

Logo
ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)
Періодичність: 1 рази на рік
Рік заснування: 2004
Тематика: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.
Офіційний сайт: http://ev.fmm.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2006 [1]

2008 [67]

2009 [103]

2010 [51]

2011 [85]

2012 [76]

2013 [89]

2014 [89]

2015 [77]

2016 [81]

2017 [77]

2018 [68]

2019 [44]

2020 [39]

2021 [80]

2022 [81]

2023 [39]