Skip navigation

Advanced education: збірник наукових праць : [341] Community home page

Logo
ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 2013
Тематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Офіційний сайт: http://ae.fl.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2014 [25]

2015 [32]

2016 [34]

2017 [47]

2018 [48]

2019 [63]

2020 [39]

2021 [39]

2022 [14]