Приладобудування: стан і перспективи (19 ; 2020 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Загальною метою конференції є плідне спілкування науково-промислової спільноти в царині проблем створення засад сучасного приладобудування, прецизійних технологій, інтелектуалізації виробництва. В роботі конференції брали участь 198 представників 39 промислових підприємств, академічних, вузівських та галузевих дослідницьких установ з 14 міст України, Республіки Білорусь, Польщі, Іраку. Збірник містить 122 праці за результатами наукових і практичних досліджень з актуальних проблем приладобудування. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, аспірантів, магістрантів з фаху комп’ютерноінтегрованих технологій, метрології, аналітичного та екологічного приладобудування, автоматизації науково-технічних досліджень, інформаційновимірювальної техніки широкого призначення. Сайт конференції: http://conferencepb.kpi.ua/conferencepb2020

Переглянути

Зібрання у цьому підфонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
© КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, 2020