Skip navigation

Приладобудування: стан і перспективи (19 ; 2020 ; Київ) : [121] Community home page

Загальною метою конференції є плідне спілкування науково-промислової спільноти в царині проблем створення засад сучасного приладобудування, прецизійних технологій, інтелектуалізації виробництва. В роботі конференції брали участь 198 представників 39 промислових підприємств, академічних, вузівських та галузевих дослідницьких установ з 14 міст України, Республіки Білорусь, Польщі, Іраку. Збірник містить 122 праці за результатами наукових і практичних досліджень з актуальних проблем приладобудування. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців приладобудівної промисловості, аспірантів, магістрантів з фаху комп’ютерноінтегрованих технологій, метрології, аналітичного та екологічного приладобудування, автоматизації науково-технічних досліджень, інформаційновимірювальної техніки широкого призначення.
Сайт конференції: http://conferencepb.kpi.ua/conferencepb2020

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, ПБФ, 2020

Browse

Collections in this community