Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, Вип. 60 : [13] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Імпедансні моделі двоямних структурГіндікіна, М. А.; Водолазька, М. В.; Адаменко, Ю. Ф.; Нелін, Є. А.; Gindikinа, M. A.; Vodolazka, M. V.; Adamenko, Yu. F.; Nelin, E. A.; Гиндикина, М. А.; Водолазская, М. В.; Адаменко, Ю. Ф.; Нелин, Е. А.
2015Комплекс компьютерных моделей для оценки холодового стресса в водеЕрмакова, И. И.; Иванушкина, Н. Г.; Солопчук, Ю. Н.; Николаенко, А. Ю.; Yermakova, I.; Ivanushkina, N.; Nikolaienko, A.; Solopchuk, Yu.; Єрмакова, І. Й.; Іванушкіна, Н. Г.; Солопчук, Ю. М.; Ніколаєнко, А. Ю.
2015Особливості мікрохвильових низькоінтенсивних випромінювань матеріалів для фізіотерапевтичних процедурЯненко, О. П.; Яворський, Б. І.; Ткачук, Р. А.; Русинчук, В. П.; Yanenko, A. F.; Yavorskyy, B. I.; Tkachuk, R. A.; Rusinchuk, V. P.; Яненко, А. Ф.; Яворский, Б. И.; Ткачук, Р. А.; Русинчук, В. П.
2015Порівняння швидкодії Java на мікрокомп’ютері Raspberry PiДідух, О. І.; Тищенко, В. В.; Didukh, O. I.; Tyshchenko, V. V.; Дидух, А. И.; Тищенко, В. В.
2015Метод розподілу ресурсів сервера оператора мобільного зв’язкуСкулиш, М. А.; Заставенко, А. А.; Skulysh, M.; Zastavenko, A.; Скулиш, М. А.; Заставенко, А. А.
2015Фазі-контролер для мереж WiMAXСеменова, О. О.; Боярський, К. О.; Постернак, О. М.; Semenova, O.; Boyarskiy, K.; Posternak, O.; Семёнова, Е. А.; Боярский, К. А.; Постернак, А. Н.
2015Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару для реалізації цифрової обробки сигналів в середовищі MatlabРеутська, Ю. Ю.; Reutska, Yu. Yu.; Реутская, Ю. Ю.
2015Методика розрахунку широкосмугового несиметричного вібратора зі змінним радіусом вздовж осі симетріїСтавісюк, Р. Л.; Stavisyuk, R. L.; Стависюк, Р. Л.
2015Многоэлементные антенны на параболических решетках диэлектрических резонаторовТрубин, А. А.; Трубін, О. О.; Trubin, A. A.
2015Моделі оптимальних радіосистем на векторних комбінаторних конфігураціяхРізник, В. В.; Riznyk, V. V.; Ризнык, В. В.
2015Багатоваріантний аналіз та оптимізація лінійних параметричних кіл у програмному середовищі MAOPCsШаповалов, Ю. І.; Мандзій, Б. А.; Бачик, Д. Р.; Shapovalov, Yu.; Mandziy, B.; Bachyk, D.; Шаповалов, Ю. И.; Мандзий, Б. А.; Бачик, Д. Р.
2015Класифікація одновимірних та двовимірних образів при довільному масштабі просторових координатЛітвінцев, С. М.; Сушко, І. О.; Вістизенко, Є. В.; Рибін, О. І.; Litvintsev, S.; Sushko, I. A.; Vistyzenko, Y. V.; Rybin, A. I.; Литвинцев, С. Н.; Сушко, И. А.; Вистизенко, Е. В.; Рыбин, А. И.
2015Анализ влияния конечной разрядности вичислений на уровень шумов квантования в цифровом программном DDC (Software DDC)Павленко, Н. П.; Pavlenko, N. P.; Павленко, М. П.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13