Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1481
Title: Теорія мехатронних систем – 1
Keywords: асинхронні двигуни
Issue Date: 2011
Citation: Теорія мехатронних систем – 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» усіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,23 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1481
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АЕМСЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-524.pdf
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.