Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1644
Title: Біологічні та хімічні сенсорні системи. Електрохімічне підґрунтя сенсорних технологій
Authors: Кузьмінський, Євген Васильович
Голуб, Наталія Борисівна
Щурська, Катерина Олександрівна
Keywords: біотехнологія
екологічна біотехнологія
електрохімія
біоелектрохімія
Issue Date: 2011
Citation: Кузьмінський, Є. В. Біологічні та хімічні сенсорні системи. Електрохімічне підґрунтя сенсорних технологій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / Є. В. Кузьмінський, Н. Б. Голуб, К. О. Щурська ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 5,75 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: В основу навчального посібника покладено оригінальний цикл лекцій, який викладається студентам п'ятого курсу кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ». Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв'язання типових задач для відповідних розділів дисципліни.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1644
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-065.doc
  Restricted Access
5.89 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.