Навчально-методичні матеріали (КЕБ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • ДокументВідкритий доступ
  Екобіотехнологія та біоенергетика. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Козар, Марина Юріївна; Зубченко, Людмила Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Переробка біомаси. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Голуб, Наталія Борисівна; Щурська, Катерина Олександрівна; Кузьмінський, Євгеній Васильович
  Лабораторні роботи, представлені в практикумі, призначені для ознайомлення студентів з основами аналізу біомаси та отримання з неї деяких корисних речовин. В лабораторному практикумі наведено теоретичну інформацію щодо показників якості біомаси та продуктів із неї, а також приклади розв’язання типових задач. Лабораторний практикум «Переробка біомаси» розроблено для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Водорості в біоенергетиці та інших галузях промисловості. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Голуб, Наталія Борисівна; Левтун, Ігор Ігорович
  В лабораторному практикумі наведено теоретичні матеріали щодо впливу біогенних елементів на біохімічні процеси, які відбуваються в мікроводоростях. Обширний теоретичний матеріал стосується ліпідів різних класів, що містяться у водоростях та наведено їх біологічну роль. Лабораторні роботи, представлені в практикумі, призначені для ознайомлення студентів з основами принципами культивування мікроводоростей, виділення та аналізу цільових продуктів. Лабораторний практикум «Водорості в біоенергетиці та інших галузях промисловості» розроблено для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія біогенних елементів. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Голуб, Наталія Борисівна; Зубченко, Людмила Сергіївна; Левтун, Ігор Ігорович
  В лабораторному практикумі наведено теоретичні матеріали щодо впливу біогенних елементів на біохімічні процеси, які відбуваються в живих організмах. Лабораторні роботи, представлені в практикумі, призначені для ознайомлення студентів з основами виділення та аналізу біогенних та токсичних елементів, які містяться в різних продуктах харчування та медичних препаратах. Лабораторний практикум «Хімія біогенних елементів» розроблено для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімія 2. Хімічні технології в енергетиці. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Козар, Марина Юріївна; Зубченко, Людмила Сергіївна; Боровик, Оксана Ярославівна
  Лабораторні роботи, представлені в практикумі призначені для ознайомлення студентів з основами хімічного аналізу якості твердого та рідкого палива, води, що використовується в теплотехнічному та енергетичному обладнанні. В лабораторному практикумі приведені типові методики, які використовуються для визначення вологості та зольності твердого палива, визначення основних показників біодизеля – вмісту води, кислотного та йодного числа, а також визначення твердості води. Лабораторний практикум Хімія 2. Хімічні технології в енергетиці розроблений для студентів спеціальності «Теплоенергетика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Природоохоронні біотехнології. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Козар, Марина Юріївна; Боровик, Оксана Ярославівна
  Лабораторні роботи, представлені в практикумі, призначені для ознайомлення студентів з основами технологій захисту навколишнього природного середовища, що використовуються у світі та Україні, зокрема. В лабораторному практикумі наведено теоретичні матеріали та типові методики для проведення гідробіологіного аналізу активного мулу, визначення основних показників якості компосту,види біоіндикації та методів біотестування. Лабораторний практикум «природоохоронні біотехнології» розроблено для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки з кредитного модуля «Переддипломна практика» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»
  (НТУУ «КПІ», 2013-05) Голуб, Наталія Борисівна; Жукова, Вероніка Сергіївна
  Програма переддипломної практики є базовим навчально-методичним документом, який визначає вимоги до організації та проходження практики студентами 4 курсу за напрямком 6.051401 «Біотехнологія» на базах практики; у лабораторіях науково-дослідних установ; на підприємствах мікробіологічної, хіміко-фармацевтичної та харчової промисловостей; на підприємствах, що використовують біотехнології для очищення стічних вод; на підприємствах, що застосовують технології отримання твердого, рідкого та газоподібного біопалива. Тривалість переддипломної практики – три тижні. Програма практики регламентує вимоги до організації, обсягу та цільового спрямування переддипломної практики. Вона складена відповідно до програми практичної підготовки студентів з напрямку 6.051401 «Біотехнологія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Біотехнології очищення води» напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»
  (НТУУ «КПІ», 2013-06) Саблій, Лариса Андріївна; Жукова, Вероніка Сергіївна; Бойчук, Сергій Дмитрович
  Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форми напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія». У вказівках намічена послідовність виконання курсового проекту, даються рекомендації із розрахунку та проектування споруд для очищення стічних вод і обробки осадів. Нормативні та довідкові дані наведено у додатках до даних методичних вказівок.
 • ДокументОбмежений
  Практикум з біофізики
  (НТУУ «КПІ», 2013) Кузьмінський, Є. В.; Щурська, К. О.
 • ДокументОбмежений
  Біологічні та хімічні сенсорні системи. Поняття, визначення та основи сенсорики
  (2012) Кузьмінський, Євген Васильович; Щурська, Катерина Олександрівна; Біотехнології і біотехніки; НТУУ «КПІ»
  Пропонований читачу навчальний посібник є другою частиною курсу і має за мету ознайомити студентів з хімічними та біологічними сенсорними системами, які являються датчиками на певні речовини і використовуються для виявлення та аналізу речовин в діагностичних цілях та при здійсненні моніторингу забрудненості довкілля. Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів.
 • ДокументОбмежений
  Біологічні та хімічні сенсорні системи. Електрохімічне підґрунтя сенсорних технологій
  (2011) Кузьмінський, Євген Васильович; Голуб, Наталія Борисівна; Щурська, Катерина Олександрівна; Біотехнології і біотехніки; НТУУ «КПІ»
  В основу навчального посібника покладено оригінальний цикл лекцій, який викладається студентам п'ятого курсу кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ». Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв'язання типових задач для відповідних розділів дисципліни.