Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/193
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2009
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.051101 «Авіа- і ракетобудування», 6.051103 «Авіоніка» факультету авіаційних і космічних систем / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Ю. Дроздович, С. В. Вадаська. - Електронні текстові дані (1 файл: 613 Кбайт). - Київ, 2009. - 91 с. - Назва з екрана.
Abstract: Мета методичних вказівок — розширення та закріплення студентами термінологічної лексики за фахом та опанування граматичними конструкціями, що дозволяють розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю.З метою найбільш ефективної самостійної роботи студентів включені вправи на розуміння письмового тексту та комунікативні наслідки висловлювання. Кожний розділ методичних вказівок супроводжується практичними завданнями.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/193
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E020-1.doc
  Restricted Access
612.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.