Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: збірник наукових праць : [140] Community home page

Logo
ISSN 2664-1763 (Online), ISSN 2617-9741 (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 1982
Тематика: проблеми екології, хімічної інженерії, ресурсо- та енергозбереження, хімічного, нафтопереробного, полімерного та силікатного машинобудування.
Офіційний сайт: http://chemengine.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2013 [18]

2014 [0]

2015 [0]

2019 [21]

2020 [34]

2021 [35]

2022 [32]