Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження: збірник наукових праць

Постійне посилання на фонд

ISSN 2664-1763 (Online), ISSN 2617-9741 (Print) Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 1982
Тематика: проблеми екології, хімічної інженерії, ресурсо- та енергозбереження, хімічного, нафтопереробного, полімерного та силікатного машинобудування.
Офіційний сайт: http://chemengine.kpi.ua/

Переглянути