Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26488
Title: Педагогічна майстерність
Authors: Волянюк, Наталія Юріївна
Москаленко, Ольга Володимирівна
Keywords: педагогічна майстерність
робоча програма кредитного модуля
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Педагогічна майстерність [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. І. Волянюк, О. В. Москаленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 67,08 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 18 с. – Назва з екрана.
Description: Педагогічна майстерність. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальність 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп'ютерна інженерія». Освітня програма ОНП Наука про дані та математичне моделювання; Програмне забезпечення комп'ютерних та інформаційно-пошукових систем; Комп'ютерні системи та компоненти; Системне програмування; Спеціалізовані комп'ютерні системи.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26488
Appears in Collections:Програми дисциплін (ПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RPKM_Ped_maister_2018-2019.docx67.08 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.