Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27701
Title: Фізичні основи надійності. Конспект лекцій
Authors: Діденко, Юрій Вікторович
Татарчук, Дмитро Дмитрович
Бакунцев, Олександр Васильович
Keywords: вироби електронної техніки
старіння
термодинамічні процеси
технічна діагностика виробів
підвищення стійкості виробів
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Фізичні основи надійності. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Мікро- та наноелектроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. В. Діденко, Д. Д. Татарчук, О. В. Бакунцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 176 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27701
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (МЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019Fizychni-osnovy-nadiinosti.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.