Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49982
Title: Основи цифрової схемотехніки. Комп’ютерний практикум
Authors: Павловський, Олексій Михайлович
Васильковська, Інна Олегівна
Keywords: цифрові пристрої
логічні елементи
мікросхеми
Issue Date: 2-Sep-2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Павловський, О. М. Основи цифрової схемотехніки. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. М. Павловський, І. О. Васильковська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 61 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49982
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.