Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/611
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2010
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.051004 «Оптотехніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Баранова, О. В. Черпак, О. Л. Ярошенко. - Електронні текстові дані (1 файл: 984,81 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки укладено відповідно до програми і спрямовано на розвиток у студентів III курсу приладобудівного факультету навичок читання і перекладу науково-технічних текстів за профілем оптичні та оптико-електронні прилади. Видання складається з 18 текстів на базі сучасних оригінальних підручників, технічних журналів і газет, які виходять англійською мовою. Це дає змогу студентам ознайомитися з мовними стилями різних авторів і джерел. Для розвитку навичок перекладу й розуміння спеціальної технічної літератури англійською мовою та розвитку розмовних навичок для бесід зі спеціальності до текстів надано 5 вправ на систематизацію знань з граматики, на закріплення лексики й розвиток навичок мовлення.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/611
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-421.pdf
  Restricted Access
984.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.