Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфелю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація містить 57 сторінки, 23 слайдів презентації, 13 першоджерел. Об’єктом магістерської дисертації є інвестиційний портфель. Мета магістерської дисертації: сформувати інвестиційний портфель цінних паперів з максимальною дохідністю за умови обмеженого ризику. У роботі були розглянуті такі види цінних паперів як акції та облігації, моделі дослідження часових рядів та моделі формування портфелю цінних паперів. Було проведено аналіз фондового ринку України, а також аналіз дохідності чотирьох активів за допомогою адитивної та мультиплікативної моделей часових рядів. В результаті за допомогою портфельної теорії Марковіца, було сформовано оптимальний інвестиційний портфель, що відповідає заданим вимогам.

Опис

Ключові слова

інвестиції, облігації, акції, дохідність, автокореляційна функція, часовий ряд, критерій Стьюдента, коваріаційна матриця, портфельна теорія

Бібліографічний опис

Сичова, Д. А. Математичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 111 Математика / Сичова Дар’я Андріївна. – Київ, 2024. – 57 с.

DOI