Одержання водню з целюлозовмісної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

водень, целюлозовмісні сільськогосподарські відходи, анаеробна ферментація, деструкція целюлози, асоціація мікроорганізмів, Clostridium, Bacillus, hydrogen, cellulose-containing materials, agricultural waste, anaerobic fermentation, destruction of cellulose, microbial association, Clostridium, Bacillus genera, водород, целлюлозосодержащие материалы, сельскохозяйственные отходы, анаэробная ферментация, деструкция целлюлозы, ассоциация микроорганизмов, Bacillus

Бібліографічний опис

Драпой, Д. І. Одержання водню з целюлозовмісної сировини : дис. … канд. техн. наук. : 03.00.20 – біотехнологія / Драпой Дарина Ігорівна. – Київ, 2021. – 196 с.

DOI