Моделі розподілу інформаційного ресурсу в АСУ спеціального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of special communication and information security of National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»

Анотація

Опис

Ключові слова

Інформаційний ресурс, математична модель, інформаційно-телекомунікаційна мережа, автоматизована система управління, розподілені дані, Информационный ресурс, математическая модель, информационно-телекоммуникационная сеть, автоматизированная система управления, распределенные данные, Information resource, mathematical model, information and telecommunications network, automatic control system, distributed data

Бібліографічний опис

Субач І. Моделі розподілу інформаційного ресурсу в АСУ спеціального призначення / Субач І., Чаузов О., Кучук H. // Information Technology and Security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 1 (6). – Pp. 75-84. – Bibliogr.: 11 ref.