Автоматизація процесу дистиляції спиртів

Ескіз недоступний

Дата

2024

Автори

Левчук, Максим Сергійович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В магістерській дисертації розглядається процес ректифікації етилового спирту. Метою роботи є збільшення ефективності виробництва шляхом проєктування та розробки системи керування процесу ректифікації етилового спирту. При досліджені були розроблені: модель ректифікаційної колони, принципова схема АСУ, програмне забезпечення оператора. На основі математичної моделі, що відображає процес матеріального балансу в печі було спроєктовано і досліджено систему керування даним процесом з використанням PI-регулятора, що забезпечує швидкий вихід на усталене значення з допустимим перерегулюванням. Також запропоновано ідею стартап-проекту по створенню системи автоматизації управління ректифікаційною колоною.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Левчук, М. C. Автоматизація процесу дистиляції спиртів : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Левчук Максим Сергійович. - Київ, 2023. - 80 с.

DOI