Robust control of elevator drive taking into account backlash of gearbox

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-01

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертацію присвячено питанню розробки робастних систем позиційними електроприводами, нечутливих до впливу нелінійних залежностей в контурі регулювання за рахунок вводу компенсуючого сигналу за бажаною передаточною функцією. Розглянуто принципи побудови систем керування позиційнимим електроприводами, визначено основні вимоги до них. Розроблена уточнена модель позиційного електроприводу із врахуванням люфту в редукторі лебідки. Синтезовано робастний регулятор на основі класичного ПІД – регулятора положення та компенсуючого сигналу за бажаною передаточною функцією. Дослідження працездатності системи було проведено методом цифрового моделювання з використанням математичного середовища MATLAB і його додатку Simulink.Розроблено стартап-проект для реалізації блоку керування ліфтовою установкою.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ding, Qi. Robust control of elevator drive taking into account backlash of gearbox : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Qiuyang Ding. – Київ, 2023. – 87 с.

DOI