Оцінка фітотоксичності сумішевих авіаційних палив із застосуванням рослинних тестерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

токсичність, біотестери, рослини, авіаційне паливо, біологічне паливо, ґрунт, фітотестери, індикатори, полютанти, toxicity, biotesters, plants, aviation fuel, biological fuel, soil, phyto-testers, indicators, pollutants, токсичность, биотестеры, растения, авиационное топливо, биологическое топливо, почва, фито-тестеры, индикаторы, загрязнители

Бібліографічний опис

Оцінка фітотоксичності сумішевих авіаційних палив із застосуванням рослинних тестерів / І. Л. Трофімов, С. В. Бойченко, О. М. Тихенко, І. О. Шкільнюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 2 (52). – С. 120–133. – Бібліогр.: 42 назви.