Модуль для автоматичного виявлення та реакції на кризові ситуації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розмір пояснювальної записки – 131 аркуш, містить 23 ілюстрації, 28 таблиць, 4 розділи, 3 додатки, 25 посилань. Актуальність теми. У сучасному цифровому світі кризові ситуації, пов'язані з публікацією інформації у медіа, можуть швидко набувати обертів та масштабів, що ставить перед організаціями важливе завдання своєчасного виявлення та ефективного управління такими ситуаціями. Враховуючи високу швидкість поширення інформації та її вплив на репутацію організацій, тема виявлення кризових ситуацій є особливо актуальною. Мета досліджень. Підвищення рівня автоматизації та швидкості реагування на кризові ситуації у медіапросторі шляхом впровадження у існуючий програмний комплекс модулю, який здатний виявляти та аналізовувати кризові ситуації на основі даних з медіа-джерел у реальному часі. Об’єкт дослідження: Процес виявлення та оцінки кризових ситуацій в даних з медіа-джерел. Предмет дослідження: Методи та засоби виявлення та оцінки кризових ситуацій в даних з медіа-джерел. Для реалізації поставленої мети сформульовані наступні завдання: – збір попередніх вимог до програмного забезпечення; – огляд існуючих та схожих рішень; – аналіз підходів до виявлення потенційних кризових ситуацій у даних з медіа-джерел; – розробка сервісу виявлення потенційних кризових ситуацій в реальному часі; – розробка сервісу аналізу та оцінки потенційних кризових ситуацій; – розробка сервісу реагування; – інтеграція у існуючий програмний комплекс; – всебічне тестування. Наукова новизна цієї роботи полягає у удосконалені методу оцінки новин на основі комбінованого аналізу числових та текстових метрик статей. Запропоновано підхід до класифікації кризових ситуацій, який відрізняється від існуючих алгоритмом визначення класу на основі відхилення від прогнозованого значення розповсюдження інформації, що визначає реакцію сервісу. Практичне значення. Розробка програмного забезпечення допоможе більшій кількості організацій своєчасно виявляти кризові ситуації, завдяки чому знизиться потенційний негативний вплив даних ситуацій на діяльність організацій. Розробка виконується на замовлення компанії LetsData. Апробація. Наукові положення дисертації пройшли апробацію наконференції «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології SoftTech-2023».

Опис

Ключові слова

кризовий менеджмент, природня мова, семантичний аналіз, виявлення аномалій, мікросервіси, управління кризами, система виявлення криз, crisis management, natural language, semantic analysis, anomaly detection, microservices, crisis detection system, crisis management

Бібліографічний опис

Войтко, А. С. Модуль для автоматичного виявлення та реакції на кризові ситуації : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Войтко Анатолій Сергійович. – Київ, 2024. – 131 с.

DOI