Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Сучасні розробки та технології в сфері охорони здоров’я, змінюють парадигму надання медичних послуг. З урахуванням високої частоти серцевих вад у новонароджених, таких як коарктація аорти та гіпоплазія дуги аорти, з’являється потреба у ранньому виявленні, лікуванні та спостережені за пацієнтами в післяопераційни період. В цьому випадку медичний додаток для лікаря стане важливим інструментом, а його застосування дозволить оперативно виявляти зміни у дітей та запобігати можливим ускладненням. Мета і завдання дослідження. Покращення методів прогнозування ехокардіографічних показників для новонароджених з коарктацією аорти та гіпоплазією дуги аорти у віддаленому періоді за допомогою системи оцінки стану новонароджених після оперативних втручань. Практичне значення одержаних результатів. Дана система оцінки може використовуватись у кардіологічних медичних установах, які спеціалізуються на дитячих серцево-судинних захворюваннях, та проводять операції пацієнтам з коартацією аорти та гіпоплазією дуги аорти.

Опис

Ключові слова

серцево-судинні захворювання у новонароджених, ехокардіографія, УЗД, коарактація аорти, гіпоплазія дуги аорти, моделювання, прогнозування, сardiovascular diseases in newborns, echocardiography, ultrasound, coarctation of the aorta, hypoplasia of the aortic arch, modeling, forecasting

Бібліографічний опис

Каліновська, Б. В. Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Каліновська Богдана Вікторівна. – Київ, 2024. – 113 с.

DOI