Розробка обладнання для перевірки динамічних характеристик приводів системи керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація на тему : «Розробка обладнання для перевірки динамічних характеристик приводів системи керування», складається з 5 розділів, загальним обсягом в 146 сторінок. Метою даної роботи було почати розробку датчику кута нахилу, та приладу для генерації сигналів, проаналізувати складності що виникли в процесі та зробити висновки відносно доцільності подальшого розвитку цієї роботи. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: • Проаналізувати існуючі конструкції та варіанти систем. • Визначитися з компонентами та побудувати макет системи • Розробити зручний користувацький інтерфейс • Протестувати системи та зробити заміри критично важливих характеристик. • Зробити висновки щодо системи за результатами тестування Перший розділ даної роботи розглядає загальні поняття після чого робить огляд пристроїв з їх характеристиками, та огляд схем. У другому розділі розроблюється алгоритм з програмою що працює за даним алгоритмом, робиться макет систем та перевіряються їх характеристики. Ключові слова: мікроконтролер, датчик кута нахилу, генератор сигналів, ADXL345, SI5351, NodeMCU. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».

Опис

Ключові слова

мікроконтролер, генератор сигналів, датчик кута нахилу, ADXL345, NodeMCU, SI5351, microcontroller, signal generator, tilt angle sensor

Бібліографічний опис

Черевко, Д. Р. Розробка обладнання для перевірки динамічних характеристик приводів системи керування : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Черевко Данило Русланович. – Київ, 2024. – 146 с.

DOI