Управління контентом системи HR менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми В наш час управління контентом досить важливий аспект для багатьох проєктів, зокрема у сфері рекрутингу, де HR менеджерам потрібно гнучко налаштовувати контент та бачити стан справ у компанії. Одним із інноваційних інструментів у цьому контексті є системи керування контентом "без голови" (Headless CMS). Вони надають розробникам велику свободу в виборі технологій та мов програмування, дозволяючи працювати з контентом за допомогою різних інструментів. Однією з головних переваг таких систем є централізоване управління контентом з одного інтерфейсу, що робить процес керування більш зручним та продуктивним. Тому дослідження та реалізація відповідної системи є актуальними та мають практичне значення. Мета роботи полягає в глибокому дослідженні систем керування контентом та їх впливу на розробку й управління контентом у умовах глобальної цифровізації. Необхідно провести аналіз переваг та недоліків цих систем, їх роль у сучасному програмуванні, а також вплив на продуктивність та ресурсомісткість проєктів. Завдання дослідження: – провести аналіз підходів при створенні систем керування контентом; – розробити гнучку систему керування контентом для кросплатформенних додатків; – розробити функціонал створення, перегляду, редагування та видалення контенту (CRUD), властивий таким системам; – розробти генерацію моделей, міграцій та API endpoints за допомогою яких буде відбуватись взаємодія з зовнішніми системами; – провести апробацію розробленої програмної системи, експериментально довести її коректність. Об’єкт дослідження – системи керування контенту. Предмет дослідження – системи керування контенту “без голови”, де мінімізується робота розробника. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість поліпшення розуміння переваг централізованого управління контентом для розробників, підприємств та інших учасників проєктів у сучасному цифровому середовищі. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 85 сторінок, в тому числі 80 сторінок основного тексту, 23 таблиці, 26 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 24 найменування.

Опис

Ключові слова

CMS, Headless CMS, API, endpoint, міграції, HR менеджмент, CRUD, migrations, HR management

Бібліографічний опис

Проботюк, А. О. Управління контентом системи HR менеджменту : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Проботюк Анатолій Олександрович. – Київ, 2023. – 94 с.

DOI