Технологія виготовлення деталі «Кришка обтюратора»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

У сучасних умовах виробництва велика увага зосереджується на процесах обробки металів тиском, які сприяють збільшенню продуктивності отримання деталей і підвищенню ефективності використання матеріалів. Таким чином, оптимізація технології виготовлення деталі "Кришка обтюратора" за допомогою штампувальних операцій є важливою і актуальною. Метою роботи є визначення розмірів заготовки та можливих варіантів штампування, вибір оптимальних схем процесу для виготовлення деталі «Кришка обтюратора», а також проектування відповідного штампового оснащення. Задачі в дисертаційній роботі: - аналітичний огляд науково – технічних публікацій про процеси штампування; - аналіз існуючих схем штампування та рекомендацій, пов’язаних з вибором оптимальних схем процесу; - на основі проведеного аналізу обрати оптимальну схему штампування; - провести моделювання процесу штампування в середовищі Deform 2D і 3D та проаналізувати особливості методу; - спроектувати відповідне штампове оснащення. Об’єкт дослідження – процес виготовлення деталі «Кришка обтюратора» методами об’ємного штампування. Предмет дослідження – особливості різних схем процесу штампування і вплив відповідної схеми на механічні властивості деталі і забезпечення необхідної точності виробу. Методи дослідження - для визначення найефективнішої схеми штампування, використовувалися основні принципи теорії обробки металів тиском та моделюванні процесу штампування за допомогою програмного комплексу Deform 2D і 3D. Практичне значення одержаних результатів – на основі проведених досліджень було визначено оптимальну схему для штампування деталі. Ця оптимальна схема була використана при розробці відповідного штампового обладнання. Особистий внесок здобувача: розглянуті основні методи отримання напівфабрикатів за допомогою холодного об'ємного штампування, вибрані оптимальні схеми штампування, виконане чисельне моделювання процесів об'ємного штампування, а також проведено аналіз отриманих результатів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Слінько, Н. О. Технологія виготовлення деталі «Кришка обтюратора» : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Слінько Нікіта Олександрович. – Київ, 2024. – 118 с.

DOI