Прогнозування споживання електричної енергії промисловим підприємством

Ескіз недоступний

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Анотація (укр.) Дисертація присвячена аналізу прогнозування електроспоживання підприємства з врахуванням факторів , які впливають на його результати , включаючи економічну та технічну цінність. Було створено метод передбачення та оптимізації споживання електроенергії для промислових підприємств , для підвищення точності передбачення електроживлення , яка враховує метеорологічні умови та динаміку енергозбереження в умовах децентралізованого ринку електроенергії. Було проведено дослідження яке ґрунтуються на використанні сучасних методів обчислювальної математики , теорії надійності , системного аналізу , прикладного статистичного аналізу , синтезу комплексних систем , а також аналізу за допомогою сучасних комп'ютерних програм.

Опис

Ключові слова

Оптимізація енергозабезпечення, електроспоживання, передбачення електроспоживання

Бібліографічний опис

Глібка, Н. Л. Прогнозування споживання електричної енергії промисловим підприємством : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Глібка Назар Леонідович. – Київ, 2024. – 88 с.

DOI