Система керування процесом виробництва етанолу гідролізом деревини

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою магістерської дисертації є дослідження властивостей виробництва етанолу гідролізом деревини, дослідження устаткування технологічного процесу; розробка математичної моделі гідроліз-апарату, розробка рівнянь теплових балансів, моделювання гідроліз-апарату; розробка стартап-проекту. Проаналізовані властивості технологічного процесу виробництва етанолу гідролізом деревини. Розроблено математичну модель та проведено оптимізацію системи керування. Спроектований оптимальний лінійно-квадратичний регулятор. Розроблено схему автоматизації технологічного процесу виробництва етанолу гідролізом деревини. Представлено алгоритми до виконання команд в основному меню прикладної навчальної С++ програми.

Опис

Ключові слова

математична модель, моделювання, оптимізація, етанол, система керування

Бібліографічний опис

Тугай, К. В. Система керування процесом виробництва етанолу гідролізом деревини : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Тугай Костянтин Вікторович. - Київ, 2024. – 66 с.

DOI