Рульовий привід безпілотника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 131 – «Прикладна механіка» професійного спрямування «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин» на тему «Рульовий привід безпілотника» Дипломний проект містить пояснювальну записку на 55 сторінках і графічний матеріал на 5 аркушах формату А1 та на 7 аркушах формату А3. Матеріали пояснювальної записки містять 17 ілюстрацій, 2 таблиці, перелік посилань з 7 найменувань і додатків на 4 сторінках. Мета дипломного проекту – розробка приводу аеродинамічних рулів БПЛА на базі планетарного редуктора. Перелік вирішених задач в дипломному проекті: проаналізовано компоновки рульових приводів безпілотників; розроблена кінематична схема приводу; виконано розрахунок навантаження від набігаючого потоку повітря на аеродинамічні органи управління безпілотного апарату; виконано розрахунок потужності електродвигуна, кінематичні та силові розрахунки приводу безпілотного апарату; виконано розрахунок та проектування планетарного редуктора 3-го типу; було обрано та розраховано шарикогвинтовий механізм; проведено попередній розрахунок та конструювання валів, оцінка їх статичної та втомної міцності; здійснено перевірний розрахунок підшипників кочення в опорах валів на довговічність; проведено перевірний розрахунок шпонок; побудовано 3D-моделі планетарного редуктора та шарико-гвинтового механізму, що дозволило візуалізувати їх конструкції та взаємодію компонентів; розроблений загальний вид рульового приводу БПЛА; виконані робочі креслення деталей головного редуктора.

Опис

Ключові слова

безпілотник, БПЛА, планетарний редуктор, шарикогвинтова передача, вали, колеса, привід

Бібліографічний опис

Раджа, А. І. А. Рульовий привід безпілотника : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Раджа Алі Іштіак Ахмедович. – Київ, 2023. – 78 с.

DOI